Velkomen til Sula kommune sin Portal for oppvekst

Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
For å leggje inn søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over.
Det samme gjeld om du ønskjer å bytte barnehage.
Du skal ikkje logge inn for å søkje plass, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten/MinID. BankID kan også nyttast.

Du må vere innlogga for å:
Endre / slette søknad
Følge saksgangen til søknaden
Svare på tilbod om plass
Seie opp eksisterande plass
Søke om å endre eksisterande plass/opphaldstid

SØKNADSFRISTAR
Søke overflytting/endre plasstype 1. februar
Hovedopptak barnehage 1. Mars
Hovedopptak Sfo 15. April