Velkommen til Oppvekstportalen

Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
For å leggje inn søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over.
Det samme gjeld om du ønskjer å bytte barnehage.

Du skal ikkje logge inn for å søkje plass, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer

Svare på tilbod, endre eller seie opp plass
For å svare, endre eller seie opp plassen du logge inn.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten/MinID. BankID kan også nyttast

Søknadsfristar
Søke overflytting/endre plasstype 1. februar
Søke barnehage 1. Mars
Søke Sfo 15. April