Velkommen til Oppvekstportalen

Innskriving til skule for nye 1. klassingar
For skuleåret 2020/2021 skal innskriving for nye 1. klassingar skje her i portalen. De vil få tilsendt informasjon frå skulen barnet soknar til om framgangsmåte. For å starte innskrivinga, logg inn med ID-porten (lenke ovanfor). Etter innlogging vil du verte rettleia vidare i prosessen.

Ny søknad eller endre type plass
Dersom du er folkeregistrert i Sula kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO plass. Dette for å kontrollere at opplysningane som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (tlf og e-post).

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten/MinID. BankID kan også nyttast.

Dersom du ikkje kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (t.d om du ikkje har norsk personnummer eller du ikkje per i dag ikkje er folkeregistrert i Sula kommune), kan du søke uten å vere innlogga.

Søknadsfristar
Søke overflytting/endre plasstype 1. februar
Søke barnehage 1. Mars
Søke Sfo 15. April